The Inspiration Movement
for Arts Leadership and Social Change

Inspiration - Muse Uganda – So ART Student, NIAAD, 2014
Topaz Inspiration Art Volunteers, Georgia Refugee Camp 2008
Inspiration/Brit Olam Musician Volunteer Little Light Child care Center Kampala 2010
IIA - Inspiration International Academy , SoART Students, Uganda 2019
Inspiration Center, SoART performing Young Artists, Bekat Kinorot, Israel 2015
Inspiration/Brit Olam SoART Women Empowerment Program, Uganda 2010
Inspiration International Conference, Makerere University, 2019
IIA - Inspiration International Academy , SoART Students, Uganda 2019
Kizito Maria Kasule SoART painting 2016
IIA - Inspiration International Academy , SoART Students, Uganda 2019
Henry Serubiri SoART painting 2015
Inspiration/Brit Olam SoART Women Empowerment Program, Uganda 2010
NIAAD Host and Partner of Inspiration International Academy for Arts Leadership and Social Change, Namulanda, Uganda
IIA - Inspiration International Academy , SoART Students, Uganda 2019
IIA - Inspiration International Academy , SoART Students, Uganda 2019
Brit Olam – Inspiration Israeli Mosaic Work, NIAAD, Uganda, 2020
Inspiration - Muse Uganda – So ART Dance Class, NIAAD, 2014
IIA - Inspiration International Academy , SoART Students, Class on Art for Social Change , Uganda 2019
IIA - Inspiration International Academy , SoART Students, Uganda 2019
IIA - Inspiration International Academy , SoART Students, Uganda 2019
Inspiration International Conference, Makerere University, 2019
Inspiration Center, SoART Young Artists, Bekat Kinorot, Israel 2015
Protestant Church Adendorf - Inspiration – SoART Awerness and Educational Mission to Auschwitz, 2019
Previous slide
Next slide

אינספיריישן- אמנות לשינוי חברתי

Welcome to Inspiration!

 מה מקום האמנות היום? כיצד ניתן לרתום את סגולותיה של האמנות לטובת פיתוח קהילתי בר קיימא ולעיצוב מנהיגות חברתית מעורבת ומשתפת?

אינספיריישן הוקמה בשנת 2011 על בסיס ידע וניסיון רב  בתחומי האמנות והקהילה בישראל ובפרויקטים ממוקדים בזירות שונות בעולם בשגרה ובזירות אסון. אינספיריישן חרתה על דגלה פיתוח אסטרטגיה חברתית – תרבותית משולבת, המושתתת על עקרונות המצוינות האמנותית, אקטיביזם, אחריות חברתית וטיפוח מנהיגות חברתית איכותית.

אמנות בקהילה
אמנות בקהילה, בקעת כנרות, עמק הירדן 2015
תכנית להעצמת נשים באמנות, מוזה אוגנדה 2010

 קהילת אינספיריישן מורכבת מיחידים,  קבוצות, ומוסדות אמנות ברחבי העולם ואנו מזמינים גם אותך להצטרף אלינו ולהיות חלק מקהילה שיוצרת אימפקט חברתי באמצעות האמנויות בישראל וברחבי העולם. 

אינספיריישן יונקת את השראתה מפועלם של אמנים מובילים בעולם ובישראל שרתמו ורותמים את האמנות ככלי לביטוי ומימוש אג’נדות חברתיות מקומיות וגלובליות. אמנים הפועלים, לצד עשייתם האמנותית, גם בקידום עשייה הומניטארית והעצמת אוכלוסיות מוחלשות ברחבי העולם כגון אלטון ג’ון ובוב גלדוף, בונו-פול דיוויד יוסון ומיה פארו,  אנג’לינה גו’לי, דניאל בארנבוים ויצחק פרלמן, קורט יוס ופינה באוש.

כנס אמנות לשינוי חברתי, אוניברסיטת מקררה, 2019

מה אנחנו עושים?

האקדמיה

* הקמה והפעלת מסגרת אקדמית בינלאומית "האקדמיה הבינלאומית לאמנות, מנהיגות ושינוי חברתי".  
האקדמיה פועלת כמסגרת בין תחומית – גלובלית שמשלבת לימודים מתקדמים בתחומי האמנות לצד לימודי פיתוח קהילתי, יזמות ומנהיגות חברתית . האקדמיה פועלת כפסיפס שותפויות עם מוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה בתחומי האמנות, ארגוני אמנות אקטיביסטים ועם ארגונים ומוסדות המתמחים בקידום ופיתוח מנהיגות, יזמות, חדשנות טכנולוגית ואקטיביזם חברתי.

פרקטיקה

  פיתוח ויישום מיזמים ססטיינביליים בעלי אימפקט חברתי הנעזרים באמנות ככלי התערבות משמעותי. 

במהלך שנות פעילותה פיתחה אינספיריישן פרדיגמה ייחודית לשינוי חברתי המושתתת על ארבעה ערוצים עיקריים

* אמנות אקטיביסטית * אמנות להעלאת מודעות
 *אמנות לפיתוח יכולות חברתיות * אמנות קהילתית 

פרדיגמת אינספיריישן מהווה כלי רעיוני, תכנוני ויישומי לתכניות אינספיריישן השונות

הקהילה הבינלאומית – נטוורקינג 

פיתוח שותפויות עם  מוסדות אמנות ותרבות, אמנים ואמניות, יזמים ויזמיות, אנשי מחקר ושטח המאמנינים אמנות ככלי לשינוי חברתי 
הוראה באקדמיית IIA באוגנדה, 2019

חזון אינספיריישן

 

יזמי אינספיריישן ומוביליה מאמינים כי כוחה היוצר, המתמיר והמאחה של האמנות, יכול להביא לצמיחה, תקווה ומזור לצעירים ומבוגרים, לקדם אוכלוסיות  בפריפריות חברתיות מוחלשות ולסייע בחיזוקן והצמחתן של קהילות מודרות במדינות מתפתחות. האמנות מהווה אמצעי לשימור הסביבה והטבע, ומנוף לקידום זכויות אדם וזכויות חברתיות של קבוצות מודרות בחברה. האמנות מגשרת בין מכשולים ותהומות של גזע, מעמד, אמונה והשתייכות אתנית.

ניתן והכרחי להתמודד עם צרכי השעה באמצעות פיתוח וטיפוח מנהיגות חברתית אקטיביסטית, מנהיגות הפועלת מתוך מערכת ערכית המושתתת על צדק חברתי, יושרה ואחריות. מנהיגות המעניקה השראה ושותפות עם כל הפעילים לצידה ועמה. האמן היוצר פועל מתוך חזון והשראה, מתוך אמונה ביכולתו לבטא, להשפיע ולתרום לחוויה האנושית ולקיום האנושי. רכיבי האמנות הינם כחומר ביד היוצר בהצמחת ופיתוח מנהיגות חברתית מעצבת ומשתפת. אנו מאמינים כי אמנות  מנהיגות מעצבת משולבות זו בזו בכוחן ההשראתי, היצירתי ובאמונה ברוח האדם וביכולתו לעשות טוב ולקדם בצורה הוגנת וראויה את החברה על כלל רכיביה ורבדיה

סדנת זהות ואמנות, IIA, 2020

מטרות תנועת אינספיריישן

אמנות בקהילה. מתנדבת, עלמה זהר, בגן ילדים little light, באוגנדה
 

*הקמת פלטפורמה לימודית-אקדמית בין תחומית, המשלבת לימודי אמנות, אקטיביזם חברתי ומנהיגות חברית מעצבת.

*הקמת מרכזים קהיליתיים ללימודי אמנות ושינוי חברתי על-פי פרדיגמת אינספיריישן ופעילות המושתתת על אקטיביזם אמנותי-חברתי

*הקמת מרכז ידע ומחקר בין תחומיים בתחומי האמנות והשינוי החברתי במסגרת ולצד מסגרות אקדמיות ברחבי העולם

ייזום, פיתוח ותמיכה בתכניות ומיזמים אמנותיים-חברתיים העוסקים בהעצמה קהילתית וסיוע לאוכלוסיות, קידום פלורליזם תרבותי, פיתוח מנהיגות חברתית ומימוש ערכי תיקון עולם

יצירת קשרים ורשתות לשיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיה, חינוך, תרבות ופיתוח בינלאומיים ושילובם בשלבי הפיתוח ובפעילות השוטפת של אינספירישן

שיפור וטיפוח תדמיתה של מדינת ישראל בירה הבינלאומית, קידום מיצובה של החברה הישראלית כחברה סולידארית התורמת באפן משמעותי ומהותי לפיתוח בינלאומי ולעשייה הומניטארית.

פיתוח תנועה בינלאומית של אמנם צעירים ובוגרים העוסקים במגוון רחב של פעילות אמנות במרחב הציבורי ובכללם- אמנות קהילתית, אמנות לשינוי חברתי, אמנות סביבתית, אמנות מחאה ועוד

  הפלטפורמה תוקם במוקדים שונים בעולם ותקלוט סטודנטים מרחבי העולם, ובמיוחד ממדינות מתפתחות. מסגרות הלימוד יכשירו את תלמידיהם במגוון תחומי האמנות ואסטרטגיות לפיתוח ושינוי חברתי. המרכזיים האקדמיים יותאמו למאפייני התרבות, החברה והכלכלה המקומיים.

אמנות בחירום, מחנה הפליטים גורי, גיאורגיה 2008

"There are painters who transform the sun to a yellow spot, but there are others who with the help of their art and their intelligence, transform a yellow spot into sun” ― Pablo Picasso